Syrovaya, Anna Olegovna, Kharkiv National Medical University, Ukraine