Khong, Heng Yen, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak, Malaysia