[1]
F. Yusuf, J. Hadie, and M. F. H. Yusran, “Respon Tanaman Kedelai terhadap Serapan Hara NPK Pupuk Daun yang diberikan Melalui Akar dan Daun pada Tanah Gambut dan Podsolik”, daun, vol. 4, no. 1, pp. 17-28, Jul. 2018.