FAUZIAH, I.; SURIANSYAH, S. Kelayakan Pengembangan Materi Ajar Pokok Bahasan Hak Asasi Manusia Berbasis Multimedia Interaktif Di SMP. Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, v. 5, n. 2, p. 60-67, 25 jun. 2020.