[1]
I. Fauziah and S. Suriansyah, “Kelayakan Pengembangan Materi Ajar Pokok Bahasan Hak Asasi Manusia Berbasis Multimedia Interaktif Di SMP”, tunas, vol. 5, no. 2, pp. 60-67, Jun. 2020.